033-10 11 05

Huvudrubriker

Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad

Att bli utsatt för ett brott kan vara svårt att hantera och innebära stora påfrestningar. Brottsofferjouren Borås-Sjuhärad är en ideell förening med uppgift att erbjuda hjälp och stöd till brottsoffer.

 

Vår förening är politiskt och religiöst obunden. All kontakt med jouren är kostnadsfri och våra stödpersoner har avlagt tystnadslöfte. Är du i behov av stöd och hjälp vid en eventuell rättegång så kan vi vara ett stöd.

 

Vi har egen lokal för administration, utbildning och möten med brottsoffer. Alla stödpersoner får utbildning och är godkända av styrelsen. Stödpersonerna träffas regelbundet och utbyter erfarenheter samt deltar i årlig lokal och regional fortbildning.

 

Vi har representanter i kommunernas kvinnofrids- och trygghetsgrupper. Vi deltar i socialtjänstens påverkansprogram för unga lagöverträdare, nätverket för Brottsofferstödjandet verksamhet i södra Älvsborg samt kan medverka vid medling mellan förövare och brottsoffer.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.