033-10 11 05

Huvudrubriker

Stödpersonen kan lyssna

Stödpersonen är en medmänniska som har tid att lyssna och som genom samtal kan hjälpa brottsoffret att reda ut sina känslor och formulera sina upplevelser och bekymmer. Den som har blivit utsatt för en kränkande handling mot person eller egendom har kanske aldrig varit med om något liknande och kan ha svårt att bearbeta vad som hänt. Familjemedlemmar eller vänner kanske reagerar på ett sätt som man inte hade förväntat sig. Det finns många anledningar till att det kan kännas bra att samtala med en stödperson som är förstående men inte personligt involverad.

 

Stödpersonen vet vilka myndighetskontakter som krävs och kan hjälpa till vid myndighetskontakter och berätta hur man fyller i formulär och blanketter. Om det blir rättegång kan stödpersonen informera om hur rättegångsprocessen går till och följa med till rättssalen. Stödpersonen hjälper brottsoffret att finna sin väg tillbaka genom att lyssna och bekräfta. Behövs professionell psykologisk eller medicinsk vård eller annan expertis hjälper stödpersonen brottsoffret med sådana kontakter också.

 

Stödpersonen har avgett tystnadslöfte och Brottsofferjouren håller hårt på att detta efterlevs. Eftersom Brottsofferjouren inte är en myndighet gäller inte sekretesslagen, utan tystnadslöftet är etiskt och personligt bindande.

 

Alla stödpersoner får utbildning och fortbildning. Stödpersonerna har visat sitt intresse för uppdraget självmant eller så har de blivit tillfrågade av den lokala brottsofferjourens styrelse. Personliga egenskaper och livssituation är betydelsefulla för att vara en lämplig stödperson. Förmåga att känna empati och kunna lyssna är centralt, men också att kunna ge saklig information och kunna sätta gränser. Det är viktigt att stödpersonen själv inte är i kris eller i en bearbetningsfas. För att hjälpa andra att må bättre måste man må bra själv. Stödpersonen ska inge trygghet och förtroende och vara en person som känner sig själv.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.